HR-10370 DUGO SELO, Zagrebačka 29, TEL: 385 (0)1 27 53 760, FAX: 385 (0)1 27 53 820 demit@demit.hr

PROFESIONALNI USISAVAČI

Usisavač CA 30-40 ON

Industrijski usisavači namjenjeni dugotrajnom radu u industrijskim pogonima.
– Napon 220 – 380 V
– Snaga motora 4 KS
– Protok zraka 97 l/sek
– Podtlak 320 mbar
– Zapremina spremnika 100 l
– Težina 80 kg
– Površina filtera 19500 cm2