HR-10370 DUGO SELO, Zagrebačka 29, TEL: 385 (0)1 27 53 760, FAX: 385 (0)1 27 53 820 demit@demit.hr

POTROŠNI MATERIJAL

Filteri za WD usisavače

– predfilter
– glavni filter
Predfilter je potrebno oprati nakon svakog mokrog usisavanja – pa i u toku usisavanja, ako ono traje duže. Ako se predfilter ne opere, usisavač znatno slabije usisava.
Po potrebi predfilter i glavni filter treba zamijeniti novim.