HR-10370 DUGO SELO, Zagrebačka 29, TEL: 385 (0)1 27 53 760, FAX: 385 (0)1 27 53 820 demit@demit.hr

POTROŠNI MATERIJAL

Filter motora za UZ930

Spužvasti filter motora treba oprati i osušiti kod svake zamjene papirnate vrećice. Po potrebi, filter treba zamijeniti novim.